Phiếu bài tập môn Tiếng Việt Lớp 5

1. Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm :

a, Những cái bút .................. tôi không còn mới ................... vẫn tốt.

b, Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ............... máy bay ................... kịp cuộc hẹn ngày mai.

c, ................. trời mưa to ................ nước sông dâng cao.

d, ................. cái áo ấy không đẹp ............. nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

2. Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau :

  Hễ ............................................... thì ...............................................................................

  Bởi ..................................................... nên .......................................................................

  Tuy ............................................................ nhưng ...........................................................

  Dù ............................................................. nhưng ............................................................

doc 6 trang Sỹ Ðan 29/03/2023 5680
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập môn Tiếng Việt Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docphieu_bai_tap_mon_tieng_viet_lop_5.doc

Nội dung text: Phiếu bài tập môn Tiếng Việt Lớp 5

  1. Họ và tên : Phiếu bài tập Lớp : 5 Môn : Tiếng Việt 1. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau : Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa bé già sống 2. Gạch 1 gạch dưới ĐT, gạch 2 gạch dưới TT trong đoạn thơ sau : Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh Trên con đường viền trắng mép đồi xanh Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon Vài cụ già chống gậy bước lom khom Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. 3. Xác định TN - CN - VN trong mỗi câu sau : " Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh ".