Đề kiểm tra cuối kì 1 Lịch sử Lớp 9 - Đề chính thức - Phòng GD&ĐT Cao Lãnh (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: (3,0 điểm) 
Trình bày những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt 
Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: (4,0 điểm) 
Trong những thập niên qua, loài người đã đạt được những thành tựu nào 
trong lĩnh vực Khoa học- Kĩ thuật? 

pdf 3 trang Sỹ Ðan 29/03/2023 5300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì 1 Lịch sử Lớp 9 - Đề chính thức - Phòng GD&ĐT Cao Lãnh (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_ki_1_lich_su_lop_9_de_chinh_thuc_phong_gddt.pdf